Контакти

Гр. София, п.к 1618 Район Витоша, ул. Околовръстен път Номер 3
Гр. Варна, п.к 9000, Център, ул. Котел 10

Свържете се с нас

Заповедта за отваряне на заведения за хранене и игрални зали вече е факт. Ресторантите и казината могат да работят при запълване на 50% от капацитета им, от 6:00 часа сутринта до 23:00 часа вечерта. От заповедта става ясно, че нощните клубове отварят от 1 април.

Въвеждат се строги противоепидемични мерки – персоналът е задължен да носи маски, допускат се не повече от шестима души на маса.

Забраната за организиране на групови групови екскурзии с организиран транспорт в чужбина се удължава до края на месец март.

Ето го пълният текст на заповедта:

I. Изменям и допълвам Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-718 от 18.12.2020 г., Заповед № РД-01-20 от 15.01.2021 г., Заповед № РД-01-52 от 26.01.2021 г. и Заповед № РД-01-98 от 14.02.2021 г., както следва:

 1. Създава се т. 1з:
  „1з. Независимо от графика по т. 1г и при спазване на насоките по т. 1е се допуска провеждането на присъствени учебни занятия за всички ученици, които се обучават в специалните училища за ученици със сензорни увреждания.“.
 2. Точка 2 се отменя.
 3. Точка 4 се изменя така:
  „4. Провеждането на присъствени групови занятия в езикови центрове, образователни центрове и други обучителни центрове и школи, организирани от юридически и физически лица се допуска при спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м., носене на защитни маски за лице, хигиена на ръцете, редовно проветряване на всеки час и дезинфекция.“.
 4. Точка 4а се отменя.
 5. Точка 6 се изменя така:
  „6. Провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения, тимбилдинги и други обществени мероприятия в присъствена форма се допуска при използване на 30% от капацитета на помещението, в което се провеждат, при спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м., носене на защитни маски за лице, хигиена на ръцете, редовно проветряване на всеки час и дезинфекция.“.
 6. Точка 11 се изменя така:
  „11. Посещенията в заведения за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма, с изключение на дискотеки, бар-клубове, пиано-барове, бар-вариете и нощни барове, се допускат при използване на не повече от 50% от капацитета им, не повече от 6 човека на маса, носене на защитни маски за лице от персонала и при ограничено работно време в границите между 6.00 и 23.00 часа. От 1.04.2021 г. се допускат и посещенията в дискотеки, бар-клубове, пиано-барове, бар-вариете и нощни барове.“.
 7. Точка 11а се отменя.
 8. Точка 12 се изменя така:
  „12. Посещенията в игралните зали и казина се допускат при използване на не повече от 50% от капацитета им, носене на защитни маски за лице от персонала и посетителите и при ограничено работно време в границите между 6.00 и 23.00 часа.“.
 9. Точка 14 се изменя така:
  „14. До 31.03.2021 г. се преустановява провеждането на групови туристически пътувания с организиран транспорт в чужбина.“.
 10. В т. 16 думите „и базари“ се заменят с „базари и изложения“.
  II. Заповедта влиза в сила от 1.03.2021 г.
  III. Заповедта да се публикува на интернет страницата на Министерство на здравеопазването.

Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването ѝ на интернет страницата на Министерството на здравеопазването, пред съответния административен съд по реда на

Хареса ли ви публикацията?

Натиснете на звезда за да ни оцените!

Средна оценка / 5. Брой гласували:

Все още няма добавен рейтинг.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *